Ideová studie revitalizace vnitrobloku a parku za kostelem sv. Michaela archanděla v Podolí

Voda a zeleň
V realizaci
Menu