Priority MČ Praha 4

Vlevo představujeme prioritní oblasti, do kterých se řadí jednotlivé prezentované projekty radnice a na které je tudíž soustředit naše maximální pozornost. Pokud je představený plánovaný projekt zároveň prioritním tématem, napneme veškeré úsilí k tomu, aby byl v dohledné době takový projekt realizován.

Podpora modrozelené infrastruktury

Městská část Praha 4 reaguje na změny klimatu, negativní projevy tepelného ostrovu města a s tím související periody dlouhodobého sucha zaváděním konkrétních adaptačních opatření. Především se soustřeďuje na efektivní hospodaření se srážkovými vodami, výsadbu nové vegetace, náhradu nepropustných povrchů a posilování druhové diverzity hmyzu ve městě.

Zavlažovací systém k retenční nádrži při ZŠ Jílovská

Zavlažovací systém k retenční nádrži při ZŠ Jílovská

Otevřít Zavlažovací systém k retenční nádrži při ZŠ Jílovská
Retenční nádrže pro fyzické a právnické osoby

Retenční nádrže pro fyzické a právnické osoby

Otevřít Retenční nádrže pro fyzické a právnické osoby
Nové veřejné osvětlení v parku Na Fidlovačce

Nové veřejné osvětlení v parku Na Fidlovačce

Otevřít Nové veřejné osvětlení v parku Na Fidlovačce
Výsadba 40 ovocných stromů v historickém sadu Třešňovka

Výsadba 40 ovocných stromů v historickém sadu Třešňovka

Otevřít Výsadba 40 ovocných stromů v historickém sadu Třešňovka

Investice a opravy

Nedílnou a veledůležitou součástí rozpočtu radnice jsou investice. Kromě zvyšování komfortu městského způsobu života obyvatel a zlepšování funkční a vizuální hodnoty městského prostředí se MČ Praha 4 soustřeďje na pravidelné opravy či celkové rekonstukce jí spravovaného majetku, zařízení a infrastruktur.

Ideová studie revitalizace vnitrobloku a parku za kostelem sv. Michaela archanděla v Podolí

Ideová studie revitalizace vnitrobloku a parku za kostelem sv. Michaela archanděla v Podolí

Otevřít Ideová studie revitalizace vnitrobloku a parku za kostelem sv. Michaela archanděla v Podolí

Koncepční územní rozvoj

Všem zásadnějším investicím do proměny veřejných prostranství by měla předcházet ucelená koncepční studie. Takové studie, na jejichž zpracování se ideálně podílejí renomované architektonické ateliéry, obvykle vycházejí z dotazníkových šetření a participativních setkání se zástupci veřejnosti v souladu s principy místní Agendy 21.

Akční plán regenerace veřejného prostoru sídliště Spořilov II

Otevřít Akční plán regenerace veřejného prostoru sídliště Spořilov II
Nové kontejnery na tříděný odpad v Branické

Nové kontejnery na tříděný odpad v Branické

Otevřít Nové kontejnery na tříděný odpad v Branické

Akční plán regenerace veřejného prostoru sídliště Spořilov II

Otevřít Akční plán regenerace veřejného prostoru sídliště Spořilov II

Generel veřejných prostranství

Generel veřejných prostranství, který formuluje dlouhodobou vizi rozvoje veřejných prostranství v městské části Praha 4 a obsahuje dlouhodobé koncepce i konkrétní kroky v oblasti jejich rozvoje. Vymezuje veřejná prostranství celoměstského, čtvrťového a lokalitního významu.

Prevence kriminality

Prevence kriminality představuje soubor nerepresivních opatření směřujících k předcházení páchání kriminality, snižování její závažnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů. Pro zajištění prevence kriminality a rizikového chování ohrožených částí populace a celkově zajištění kvalitních podmínek pro bezpečný život obyvatel má městská část zpracovanou Strategii prevence.

Menu